Świąteczny Prezentownik 2021

Zmiany w przepisach ślubnych w 2020 – na co musicie się przygotować

Idzie nowe. Kościół po raz pierwszy od 30 lat zmienił zasady dotyczące zawierania ślubów. Zmiany przepisów zaczną obowiązywać już od 1 czerwca 2020, czego zatem mogą się spodziewać pary planujące małżeństwo?

Zmiany w przepisach ślubnych zostały ogłoszone w „Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”. Znajdziecie go na stronie https://episkopat.pl/aktakep312019/ Warto go uważnie przeczytać, by uniknąć przed ślubem kłopotliwych niespodzianek. 

Zmiany dotyczące zawierania małżeństw są spowodowane między innymi tym, że z roku na rok jest coraz więcej rozwodów i unieważnień małżeństwa. Dlatego Kościół musi sprawdzić, czy pary decydujące się na ślub są rzeczywiście pewne swojej decyzji i czy nie ma żadnych przeszkód do zawarcia związku. Jak czytamy w dekrecie „duszpasterz winien ustalić, czy któreś z narzeczonych nie wyklucza nierozerwalności małżeństwa, jego jedności (monogamicznego charakteru i obowiązku wierności małżeńskiej), godności sakramentalnej oraz ukierunkowania małżeństwa na dobro małżonków oraz na zrodzenie i wychowywanie potomstwa. Winien upewnić się zatem, że narzeczeni chcą rzeczywiście zawrzeć związek nierozerwalny, a więc na całe życie”.

Obowiązkowa rozmowa z księdzem czyli… egzamin przedślubny

To od niej będzie zależało, czy dostaniecie zgodę na ślub. Uwaga! Na taką rozmowę trzeba się zgłosić nie później niż trzy miesiące przed ślubem i musi się ona odbyć w parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, czyli w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie. W czasie pierwszego spotkania z narzeczonymi ksiądz poinformuje Was o wymogach przygotowania do małżeństwa oraz powie, jakie dokumenty musicie dostarczyć, a następnie w krótkim czasie umówi na termin rozmowy kanonicznej i podpisania protokołu przedślubnego. Trzeba pamiętać, żeby przedstawić ważne zaświadczenie z Urzędu Stanu cywilnego (jego ważność trwa 6 miesięcy), bo bez tego dokumentu ksiądz nie powinien przystępować do formalności przedślubnych. 

O co będzie pytał ksiądz?

 Rozmowa z księdzem będzie rozpoczynała się przysięgą mówienia prawdy, zgodnie z rotą umieszczoną w protokole. Następnie będzie zadawał pytania każdemu z narzeczonych, razem i osobno. Na pytania nie wystarczy odpowiadać „tak” lub „nie”, bo w protokole muszą się znaleźć szczegółowe informacje o obojgu narzeczonych.  Ksiądz będzie badał, czy narzeczeni “mają właściwą intencję zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym zamysłem i ustanowieniem, a konsens małżeński będzie wolny od wad”.  

Powinniście się przygotować na pytania dotyczące danych osobowych, powodu zawierania małżeństwa, chęci posiadania dzieci. Pojawią się także pytania bardziej intymne dotyczące zdrowia w aspekcie seksualnym, a także impotencji. 

źródło: iStock

Ksiądz musi wykluczyć ewentualne przeszkody w zawarciu małżeństwa

Właśnie „niezdolność fizyczna” czyli impotencja jest jednym z nich. Jak podaje dekret: “Niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby, które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. W wypadku wątpliwości co do istnienia przeszkody, nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa”. Warto tu wspomnieć, że niepłodność nie jest przeszkodą w otrzymaniu zgody, o ile „nie została zatajona przed drugą stroną”.
Przeszkodą może być też różnica w wyznawanej religii, która to wymaga specjalnej dyspensy. W przypadku niekatolika jego stan wolny musi być potwierdzony nie tylko przez jego przysięgę i dokumenty, ale również przez dwóch wiarygodnych świadków.

Trudności mogą mieć też osoby niepełnoletnie, które muszą dostać specjalne zezwolenie, a ich rodzice zobowiązani są do potwierdzenia zgody na specjalnym formularzu.

Dyskusja

Przeczytaj podobne wpisy o tej samej tematyce