Najpiękniejsze wiersze miłosne na zaproszenia ślubne

Księga wierszy miłosnych

Wiersze miłosne na zaproszeniach? Czemu nie! W końcu od dawna nie służą one jedynie do przekazywania informacji o dacie i miejscu Waszego ślubu oraz przyjęcia weselnego. Są one w końcu pierwszym elementem, który zasygnalizuje gościom, jacy jesteście oraz jaki będzie styl Waszego wielkiego dnia. Dlaczego więc nie wykorzystać okazji do wyznania pięknego uczucia, które jest podstawą Waszej uroczystości?

Jakie wiersze miłosne umieścić na zaproszeniach ślubnych?

Gdzie zamieścić wiersz miłosny w zaproszeniu?

Wiersze miłosne bardzo często chwytają nas za serce w najtrudniejszych chwilach, których doświadczamy w życiu uczuciowym. Ale nie zapominajmy, że wiele z nich traktuje również o pięknej, spełnionej miłości. Od wzruszających klasyków, przez najprostsze wersy, aż po wiersze z przymrużeniem oka.

Na zaproszeniach ślubnych wiersze miłosne można napisać na wolnej, drugiej stronie okładki. W ten sposób, oprócz wyznania uczuć, unikniemy pustego miejsca.

Wiersz miłosny może być też uzupełnieniem informacji o dacie oraz miejscu ceremonii i przyjęcia, ale też być załączony na dodatkowych karteczkach.

Jeśli nie projektujecie własnych zaproszeń ślubnych, a kupujecie gotowe produkty, to firmy często proponują przyszłym parom młodym wzory wierszy miłosnych, jakie mogą zamieścić na wybranej przez siebie stronie.

Jeśli wolicie znaleźć jednak słowa, które będą pasowały do Waszej relacji, radzimy poszukać nieco głębiej. Może któreś z poniższych wierszy miłosnych okażą się inspirujące. Zobaczcie na jak wiele sposobów możecie wyrazić łączące Was uczucie.

Poznajcie najpiękniejsze wiersze miłosne, które możecie umieścić w swoich ślubnych zaproszeniach!

Zobacz także: 22 najpiękniejsze cytaty na zaproszenia ślubne

Obejmująca się para młoda

Wiersze miłosne w klasycznej wersji

Wybierając wiersz miłosny, który umieścicie w zaproszeniu, upewnijcie się, że dobrze go rozumiecie. Wiele par młodych stawia na najsłynniejsze z miłosnych wersów, które po chwili analizy okazują się… traktować o miłości nieszczęśliwej.

Zdarza się też, że metafory prześmiewczo opisują uczucie lub dotyczą miłości utraconej. Poniższe propozycje możecie śmiało wykorzystać w swoich zaproszeniach, bez obaw o popełnienie interpretacyjnej wpadki.

Sonet” Adam Asnyk

Jednego serca! tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Co by przy moim miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi.

(…)

Dwa słowa” J. I. Kraszewski

We wszystkich mowach i w języku duszy,
Nad wszystkie są dwa słowa,
Jak w kroplach rosy po suszy,
W nich skarb żywota się chowa.
Jak dwie perełki w oceanie życia,
Jak dwie gwiazdeczki na niebie,
Świecą nam od powicia
Dwa słowa – kocham ciebie.

Przeczytaj także: Horoskop ślubny – sprawdź, jakim on będzie mężem

A kiedy będziesz moją żoną…” K. Przerwa-Tetmajer

A kiedy będziesz moją żoną,
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy,
ogród świetlisty, pełen zorzy.

Rozwonią nam się kwietne sady,
pachnąć nam będą winogrady,
i róże śliczne, i powoje
całować będą włosy twoje.

Pójdziemy cisi, zamyśleni,
Wśród złotych przymgleń i promieni,
pójdziemy wolno alejami,
pomiędzy drzewa, cisi, sami.

Gałązki ku nam zwisać będą,
narcyzy piąć się srebrną grzędą
i padnie biały kwiat lipowy

na rozkochane nasze głowy.
(…)

Każdy nowy dzień jest kwiatem” Adam Mickiewicz

Każdy nowy dzień jest kwiatem
Który zakwita w naszych rękach
Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc.
Serce to cząstka człowieka,
Które tęskni, kocha i czeka.

Błogosławiony A.

Nigdy już nie poczujemy deszczu,
Bowiem nawzajem będziemy sobie schronieniem.
Nigdy już nie poczujemy chłodu,
Bowiem nawzajem będziemy sobie ciepłem.
Nigdy już nie odczujemy samotności,
Bowiem nawzajem będziemy sobie towarzyszami.
Choć jesteśmy dwoma ciałami,
Przed nami tylko jedno życie

„Czekać godzinę – to długo” Emily Dickinson

Czekać Godzinę – to długo-
Jeśli Miłość ma się tuż przed sobą-
Czekać Wieczność całą – to krótko-
Jeśli Miłość jest na końcu nagrodą

Phil Bosmans

Kocham Cię nie tylko za to, kim ty jesteś, ale także za to, kim ja jestem, gdy jestem z Tobą. Kocham Cię nie tylko za to, kim się stałeś, ale i za to, kim ja stałem się dzięki Tobie. Kocham cię, bo zdziałałeś więcej niż jakikolwiek dekalog, abym mógł stać się dobrym człowiekiem i więcej niż jakakolwiek wiara, aby mnie uczynić szczęśliwym.

Uczyniłeś to bez słów i gestów. Uczyniłeś to będąc po prostu sobą. Być może to właśnie znaczy być przyjacielem.

Fragment listu do Koryntian – Paweł z Tarsu

Mi­łość cier­pli­wa jest, ła­ska­wa jest.
Mi­łość nie za­zdro­ści, nie szu­ka po­kla­sku,
nie uno­si się py­chą; nie jest bez­wstyd­na,
nie szu­ka swe­go,
nie uno­si się gnie­wem,
nie pa­mię­ta złe­go;
nie cie­szy się z nie­spra­wie­dli­wo­ści, lecz współ­we­se­li się z praw­dą.
Wszyst­ko zno­si, wszyst­kie­mu wie­rzy,
we wszyst­kim po­kła­da na­dzie­ję,
wszyst­ko prze­trzy­ma.
Mi­łość ni­g­dy nie usta­je.

Św. Bernard z Clairvaux

Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, 
skupia w sobie wszystkie inne uczucia. 
Dusza, która kocha… kocha i nie myśli o niczym innym.

„Trzeba marzyć” – Jonasz Kofta

Żeby coś się zdarzyło 
Żeby mogło się zdarzyć 
I zjawiła się miłość 
Trzeba marzyć

Zamiast dmuchać na zimne 
Na gorącym się sparzyć 
Z deszczu pobiec pod rynnę 
Trzeba marzyć

Gdy spadają jak liście 
Kartki dat z kalendarzy 
Kiedy szaro i mgliście 
Trzeba marzyć

W chłodnej, pustej godzinie 
Na swój los się odważyć 
Nim twe szczęście cię minie 
Trzeba marzyć

W rytmie wietrznej tęsknoty 
Wraca fala do plaży 
Ty pamiętaj wciąż o tym 
Trzeba marzyć 
 Żeby coś się zdarzyło 
Żeby mogło się zdarzyć 
I zjawiła się miłość 
Trzeba marzyć

Rozwiąż nasz QUIZ: Jakim typem pary jesteście?

całująca się para

Wiersze miłosne o prostocie uczuć

Jeśli nie przepadacie za wzniosłymi wersami, a swoją miłość uważacie za prozę codzienności, wybierzcie wiersz miłosny, który mówi właśnie o tym, co czujecie – bez zbędnych słów, prosto, ale z głębi serca.

Nie obiecuję ci prawie nic” – Bolesław Leśmian

Nie obiecuję ci wiele…
Bo tyle prawie co nic…
Najwyżej wiosenną zieleń…
I pogodne dni…
Najwyżej uśmiech na twarzy…
I dłoń w potrzebie…
Nie obiecuję ci wiele…
Bo tylko po prostu siebie.

Rozmowa liryczna” K. I. Gałczyński

– Po­wiedz mi jak mnie ko­chasz.
– Po­wiem.
– Więc?
– Ko­cham cie w słoń­cu. I przy bla­sku świec.
Ko­cham cię w ka­pe­lu­szu i w be­re­cie.
W wiel­kim wie­trze na szo­sie, i na kon­cer­cie.
W bzach i w brzo­zach, i w ma­li­nach, i w klo­nach.
I gdy śpisz. I gdy pra­cu­jesz sku­pio­na.
I gdy jaj­ko roz­tłu­ku­jesz ład­nie –

na­wet wte­dy, gdy ci łyż­ka spad­nie.
W tak­sów­ce. I w sa­mo­cho­dzie. Bez wy­jąt­ku.
I na koń­cu uli­cy. I na po­cząt­ku.
I gdy wło­sy grze­bie­niem roz­dzie­lisz.
W nie­bez­pie­czeń­stwie. I na ka­ru­ze­li.
W mo­rzu. W gó­rach. W ka­lo­szach. I boso.
Dzi­siaj. Wczo­raj. I ju­tro. Dniem i nocą.
I wio­sną, kie­dy ja­skół­ka przy­la­ta.
– A la­tem jak mnie ko­chasz?
– Jak treść lata.
– A je­sie­nią, gdy chmur­ki i hu­mor­ki?
– Na­wet wte­dy, gdy gu­bisz pa­ra­sol­ki.
– A gdy zima po­sre­brzy ramy okien?
– Zimą ko­cham cię jak we­so­ły ogień.
Bli­sko przy two­im ser­cu. Koło nie­go.
A za okna­mi śnieg. Wro­ny na śnie­gu.

Co to jest miłość…” Kora

Co to jest miłość
Doprawdy nie wiem
Chcę być kochana
Chcę kochać Ciebie

Kiedy jestem z Tobą
Wiatr użycza mi swych westchnień
Gdy jestem przy Tobie
To czuję, że
Jestem

Wspaniała cisza” George Eliot

Jakież to wspaniałe,
czuć się bezpiecznie z osobą,
przy której ani nie ważysz myśli,
ani nie mierzysz słów,
ale wylewasz je dokładnie takie,
jakimi są, nie oddzielając ziarna
od chwastów, wiedząc, że przyjazna ręka
przesortuje je, zatrzyma to,
co wartościowe, a resztę rozwieje
podmuchem miłego wiatru.

William Wharton

Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepotrzeb­na – trafiłaś do nieba za życia.

„I nie opuszczę Cię” – ks. Mieczysław Maliński

Dwoje ludzi, którzy siebie sobie objawili w całym swoim pięknie, mądrości i wrażliwości, subtelności, takcie, w najgłębszym swym człowieczeństwie i zachwycali się sobą nawzajem, i świata poza sobą nie widzą. 
I nie chcą żyć jedno bez drugiego. 
I chcą żyć jedno dla drugiego.

Vitor de Lima Barreto

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie

Jan Twardowski

Jest mi­łość trud­na,
jak sól czy po pro­stu ka­mień do zje­dze­nia, jest prze­wi­du­ją­ca, 
taka co grób za­ma­wia wciąż na dwie oso­by, niedokładna jak uczeń 
co czy­ta po łeb­kach 
jest cien­ka jak opła­tek bo we­wnątrz wzru­sze­nie 
jest mi­łość wa­riat­ka ego­ist­ka ga­pa­jak je­sień lek­ko cho­ra z księ­ży­cem 
kłam­czu­chem 
jest mi­łość co była cia­łem a sta­ła się du­chem
 

Autor nieznany

Szczęście Ci niosę i Ty daj mi szczęście! 
Ręce wyciągam, by chwycić Twe ręce. 
Sercem gorącym przyjmuję Twe serce, 
Pragnę być z Tobą i… 
Już z nikim więcej!

Andrzej Wiśniewski

Najdoskonalsze wyznanie miłości brzmi: „Nie potrzebuję cię, ale chcę być z tobą”. Nie potrzebuję trzymać cię cały czas za rękę, nie potrzebuję dzielić twojej pasji, nie potrzebuję ciebie w roli kierowcy, bankomatu, kucharki, gospodyni domu, ale chcę być z tobą, z tym człowiekiem, którym jesteś. Chcę być przy tobie. Jesteś wspaniały. Jesteś inspirująca. Nie żyję w strachu, że się odsuniesz, porzucisz mnie. Widzę cię. Nie ma drugiej takiej osoby na świecie.

Przeczytaj także: Teksty do zaproszeń ślubnych w różnych stylach

para młoda

Wiersze miłosne z przymrużeniem oka

Jeżeli od samego początku do swojego wyjątkowego dnia podchodzicie „na luzie”, romantyczne i patetyczne liryki zdecydowanie nie pasują do Waszego usposobienia. Możecie więc potraktować poezję z przymrużeniem oka. Macie do dyspozycji także te wiersze miłosne, które wywołają szczery uśmiech nie tylko na twarzach Waszych gości, ale i Waszych, kiedy wrócicie do nich po latach.

O! gdzie miłość stawia siatki…” Aleksander Fredro

O! gdzie miłość stawia siatki,
Nie figlujcie, moje dziatki!
Bo z miłością figlów nie ma:
Jak was złapie, to zatrzyma!

Mikołaj Biernacki-Rodoć

W pieluchach uczą nas – muzyki,
Szkoła nas uczy – Cycerona,
Świat uczy różnej – gimnastyki,
Ale rozumu uczy – żona.

Autor nieznany

Kilka lat temu rzecz się ta działa,
dziewczyna piękna, Anna Kowalska chłopca poznała.
Chłopak – przystojniak w nią zapatrzony
Adam Piotrowski, powiedział sobie: „Chcę takiej Żony!”

Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował.
Dziewczyna dłużną nie zostawała,
miłość do chłopca odwzajemniała. Jak zwyczaj każe się zaręczyli ślub i wesele w mig ustalili.
Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!

Autor nieznany

Zakochani i świadomi,
że ich miłość to nie wiatr
mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat
uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

Khalil Gibron

Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem,
i przymykaj je później.

Autor nieznany

Miłość to piękne uczucie
I tak potrzebne jak dziura w bucie
Bo gdyby dziury w bucie nie było
Którędy by się nogę do buta wsadziło?

Jan Sztaudynger

Ten Pan i ta Pani 
są na siebie skazani.

Przeczytaj także: Czułe słówka – czyli recepta na szczęśliwy związek

zakochana para na łące

Cytaty o miłości na zaproszenia ślubne

Zdarza się, że wielcy i mali tego świata opisują uczucia w punkt, wyrażając je tylko jednym zdaniem. Nie są to wiersze miłosne, a mądrości, które warto zamieścić na Waszych zaproszeniach – mogą zostać myślą przewodnią dla Waszego związku. Być może wypowiada je też osoba lub postać bliska Waszemu sercu.

Jan Paweł II

Niech nasza droga będzie wspólna. 
Niech nasza modlitwa będzie pokorna. 
Niech nasza miłość będzie potężna. 
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, 
co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Wergiliusz

Miłość wszystko zwycięża,
my też, więc poddajmy się miłości.

V. de Lima Barreto

Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.

Jan Paweł II

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie,
że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.

ks. Jan Twardowski

Miłość jest nie tylko uczuciem,nie jest tylko wzruszeniem,romansem ani zakochaniem się.Jest dojrzewaniem, troskąi wzajemną odpowiedzialnością za siebie.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.

Jan Paweł II

Dotąd dwoje,
choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno,
choć nadal dwoje.

Andre Maurois

Udane małżeństwo to dom, 
który codziennie trzeba 
odbudowywać od podstaw.

Mahatma Gandhi

Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.

Jackson Brown, Jr.

Miłość zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby staje się ważniejsze niż twoje.

Autor nieznany

Odkąd cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od ciebie.

Kardynał Stefan Wyszyński

Chociażby życie nasze było najtrudniejsze, najcięższe, zachowajmy ufność i wiarę, że na świecie zwycięża tylko miłość.

Robert Browning

Zestarzej się przy mnie.
Najlepsze dopiero się zdarzy.

Mignon McLaughlin

Udane małżeństwo 
wymaga wielokrotnego zakochiwania się, 
zawsze w tej samej osobie.

Przeczytaj także: Teksty do zaproszeń ślubnych w różnych stylach

młoda para w ogrodzie

Krótkie wiersze o miłości na zaproszenia ślubne

Wiersze miłosne nie muszą być długie, żeby wyrazić prawdziwość uczuć. Jeśli chcecie zamieścić w Waszym zaproszeniu krótkie słowa, oddające w pełni to, co do siebie czujecie, być może przypadną Wam do gustu poniższe propozycje.

Autor nieznany

Oddaje Ci mą duszę, a z nią moją miłość bez granic. Będę Cię na zawsze 
kochała i nie zmienię zdania za nic. To uczucie we mnie płonie i nigdy 
nie przestanie. Na zawsze w moim sercu-tylko Ty Kochanie
.

Lord Byron

Są dwa serca.
Ich ciągłe, nieustanne bicie
zdaje się w dwóch jestestwach
jedno tworzy życie.
Łańcuch, który nas wiąże,
los nie skruszy zmianą,
będą bić zawsze razem,
albo bić przestaną.

Autor nieznany

Jestem prostym pytaniem
Ty jesteś odpowiedzią na nie…

Bolesław Leśmian

Ty i Ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila
i szept nieśmiały: miły… miła…
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie.

Autor nieznany

W maleńkiej obrączce
uczuć świat cały:
miłość, obowiązek
i wzniosłe ideały.
Maleńka obrączka,
a znaczy tak wiele,
na całe życie
włożona w Kościele.

Konstanty Ildefons Gałczyński

Na wspólną radość,
na chleb powszedni,
na poranne otarcie oczu
w blasku słonecznym,
na nieustające sobą zdziwienie,
na gniew, krzywdę i przebaczenie
wybieram Ciebie.

Autor nieznany

Jeżeli kochać – to kochać stale,
dopóki serce przestanie bić.
I swej miłości nie wstydzić się wcale,
bo bez miłości nie można żyć.

Helen Keller

Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecienie można ani zobaczyć, ani dotknąć,trzeba je poczuć sercem

William Wharton

Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepotrzeb­na – trafiłaś do nieba za życia.

Adam Mickiewicz

Niech słowo Kocham jeszcze 
raz z ust Twych usłyszę, 
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę.

Przeczytaj także: 6 sekretów szczęśliwej Pary Młodej

dłonie młodej pary

Przeczytaj także: Sennik ślubny – sprawdź, co oznaczają Twoje sny

Jeśli chcecie być pewni, że Wasze zaproszenia będą przygotowane zgodnie z zasadami savoir-vivre’u, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek na kanale YouTube Wedding Dream. Izabela Janachowska podpowie Wam, czego unikać, a na co zwrócić szczególną uwagę.

Aktualizacja: Natalia Midler

Dyskusja

Przeczytaj podobne wpisy o tej samej tematyce