Jak zorganizować ślub jednostronny?

Zdarzają się sytuacje, kiedy planujecie wspólne życie i zalegalizowanie Waszego związku, jednak macie odmienne przekonania religijne. Czy jest wtedy możliwe zawarcie małżeństwa z poszanowaniem przekonań drugiej osoby? Tak – możecie wziąć ślub jednostronny!

https://www.instagram.com/p/B49sA6gFgj1/

Czym jest ślub jednostronny?

Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego wynika, że możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego przez katolika i osobę:

  • nieochrzczoną
  • ochrzczoną poza Kościołem Katolickim (np. kościoły protestanckie, obrządku wschodniego)
  • niepraktykującą wiary
  • ochrzczoną, ale deklarującą się jako niewierząca

Aby do takiego ślubu doszło, katolik musi złożyć przyrzeczenie mówiące o tym, że będzie strzec się utraty swojej wiary oraz zrobi wszystko co w jego mocy, aby Wasze dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Druga strona także podpisuje się pod tym dokumentem.

W ten sposób zaświadcza, że jest świadoma zobowiązań strony katolickiej i nie będzie przeszkadzać jej w ich wypełnianiu.

Takie oświadczenie wraz z prośbą o zgodę (tzw. dyspensę) jest wysyłane przez duchownego do biskupa. Z pewnością czeka Was także rozmowa z duszpasterzem. Będzie on chciał poznać wartości światopoglądowe i moralne strony niekatolickiej. Wyjaśni Wam także katolickie cele małżeństwa i jego istotę.

Jeżeli jedno z Was jest katolikiem a drugie należy do kościoła obrządku wschodniego (np. prawosławnego) to dyspensy, o której wspominaliśmy, nie wymaga się do uznania ważności małżeństwa, a jedynie do jego godziwości.

Ślub może się odbyć także w kościele prawosławnym, zgodnie z kanonami Cerkwii.

Zobacz także: Zmiana nazwiska po ślubie w kilku krokach

  • Jak zorganizować ślub jednostronny - zdjęcie 1
    fot. instagram.com/stylemepretty

Podczas ceremonii…

Jeżeli uda Wam się dopełnić wszystkich formalności, będziecie mogli zawrzeć związek małżeński w zgodzie ze swoimi poglądami religijnymi. Jak będzie wyglądała taka ceremonia? Strona katolicka wypowie znane nam wszystkim słowa przysięgi.

Druga natomiast nie będzie kończyć swojej przysięgi słowami: „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”, nie będzie również robić znaku krzyża.

W ślubie jednostronnym może brać udział także duchowny niekatolicki np. poprzez wygłoszenie mowy. Zabronione jest jednak uzupełnianie katolickiego obrzędu o inne religijne obrzędy, które wyrażałyby zgodę małżeńską. Ze względu na niewielkie różnice jakie są pomiędzy ślubem jednostronnym, a w pełni katolickim…

… wielu gości często nie zdaje sobie sprawy, że biorą udział w innym obrządku niż zazwyczaj.

Zobacz także: Dokumenty potrzebne do ślubu

  • Jak zorganizować ślub jednostronny - zdjęcie 2
    fot. instagram.com/brides

A może rozważacie ślub cywilny? Jeżeli tak, to w poniższym materiale znajdziecie wszystkie przydatne informacje!

Dyskusja

Przeczytaj podobne wpisy o tej samej tematyce